14.6.2019

Turvallisuusalan työntekijöiden työturvallisuuteen on panostettava

Yhteiskunnan muuttumisen myötä turvallisuusalalla työskentelevät henkilöt ovat saaneet huomata heihin kohdistuvan silmittömän ja brutaalin väkivallan lisääntyneen hälyttävästi viime aikoina. Viimeisin tapaus oli työtehtävissä olleeseen vartijaan kohdistunut yllättävä teräasehyökkäys, jossa onneksi vältyttiin kuolonuhreilta. Pienen ajan sisään on tapahtunut myös kaksi muuta teräasehyökkäystä turvallisuusalan työntekijöitä kohtaan.

Yllättävät, ennalta arvaamattomat ja hengenvaaralliset hyökkäykset järjestystä ja turvallisuutta ylläpitäviä henkilöitä kohtaan näyttävät lisääntyneen huomattavasti.

Muuttunut toimintaympäristö pakottaa työntekijät tarkastelemaan omia toimintamallejaan ja kiinnittämään erityistä huolellisuutta työturvallisuuteensa erilaisissa tilanteissa. Tämä ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan on aloitettava keskustelu siitä, mitkä tehtävät tämän päivän toimintaympäristössä vaativat uudelleentarkastelua esimerkiksi yksintyöskentelyn osalta.

Tämä on asia, joka ei koske vain työntekijöitä, vaan vastuuta on sälytettävä myös turvallisuusalan yrityksille, asiakasyrityksille ja viime kädessä viranomaisille. Henkilön vapauteen ja liikkumiseen rajoittavasti suoritettavat toimenpiteet sisältävät aina korkean väkivallan uhan ja yksintyöskentely eivät sovi yhteen ja kohonneet uhkatekijät tulee huomioida ja asia korjata ennen kuin kuolonuhreja tulee.

Turvallisuusalan ammattiliitto vaatii yrityksiä ja viranomaisia huomioimaan paremmin vartijoiden ja järjestyksenvalvojien työtehtäviin liittyvät riskit ja ryhtyvän ennaltaehkäiseviin toimiin ennen kuin nämä toistuvat hyökkäykset vaativat ihmishenkiä.

Turvallisuusalan ammattiliitto ry