23.5.2018

Pam puolusti työntekijöiden oikeuksia: työtuomioistuin tuomitsi liian alhaista palkkaa maksaneen yrityksen

Työtuomioistuin vahvisti 30.4.2018 antamassaan tuomiossa ( TT2018:36 ), että Poko OY- Pohjolan Koiravartiointi oli maksanut liian alhaista tasopalkkaa usealle työntekijälleen Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimeksiannon yhteydessä.

Todistajalausunnoista ilmenee, että suurista yrityksistä ainakin Securitas Oy on maksanut sosiaali ja terveydenhuollon toimeksiannoissa sekä tason kaksi että kolme mukaista palkkaa.

Turvallisuusalan ammattiliiton hallitus pitää erinomaisena sitä, että työtuomioistuin otti selkeän kannan työntekijöiden pakkojen polkemista vastaan ja selkeytti sitä, mitä tasopalkkaa SoTe kohteissa tulee maksaa.Tehdystä työstä kuuluu saada asianmukainen korvaus ja vääristynyt toiminta tulee kitkeä työmarkkinoilta.

Turvallisuusalan ammattiliitto suosittelee jäseniään olemaan yhteydessä oman yrityksensä luottamushenkilöihin viipymättä, jos on epäily, että työnantaja ei maksa työtehtävistä työehtosopimuksen mukaista tasopalkkaa.

https://www.finlex.fi/fi/oikeus/tt/2018/20180036