16.10.2018

Vartiointialan lakko

Palvelualojen ammattiliitto PAM on päättänyt vartiointialan kolmen päivän työnseisauksesta, joka alkaa keskiviikkona 24.10.2018 klo 00 ja päättyy perjantaina 26.10.2018 klo 24 tai työvuoron päätyttyä. Työnseisaus järjestetään lakkona, joka koskee kaikkia niitä työtehtäviä, joihin sovelletaan vartiointialan työehtosopimusta. Lakko koskee koko alaa.

Työnseisaus ei koske hätätyötä eikä tehtäviä, joissa se vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisi yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa.

Miksi lakkoon?

Vartiointialan työehtosopimusneuvotteluja on käyty viime keväästä asti PAMin ja Palvelutyönantajat PALTAn kesken. Neuvotteluja on hankaloittanut PALTAn haluttomuus päästä molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.

PAM on tavoitellut vartiointialalle sopimusratkaisua, joka toisi alan työntekijöille samantasoiset palkankorotukset, jotka muiden alojen työntekijät ovat saaneet. PAM on myös halunnut oikaista alan palkkausrakenteen epäkohtia ja huomioida alan erityistarpeita. Tämä ei kuitenkaan ole työnantajille sopinut. PALTA ei ole halunnut aidosti neuvotella palkkaratkaisusta, vaan on jämähtänyt tilanteeseen, joka jättäisi alan työntekijät muita heikompaan asemaan. Tätä PAM ei ole voinut hyväksyä, ja sen takia PAM joutui katkaisemaan neuvottelut ja asettamaan työtaistelu-uhan.

Lakko on laillinen

Lakko on laillinen työtaistelutoimenpide. Suomen perustuslain mukaan kansalaisille taataan yhdistymis- ja kokoontumisvapaus sekä lakko-oikeus. Työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat sopineet alalla noudatettavasta työehtojen vähimmäistasosta ja työrauhasta. Kun PAMin hallitus on irtisanonut työehtosopimukset ja kun työehtosopimuskausi päättyy, alkaa sopimukseton tila ja myös työrauhavelvoite päättyy. Tällöin myös neuvottelut uusista työehtosopimuksista ovat käynnissä. Vartiointialalla on oltu sopimuksettomassa tilassa 1.5.2018 alkaen, kun edellinen työehtosopimuskausi päättyi 30.4.2018.

Lakkoavustus

PAM maksaa kaikille lakossa oleville PAMin jäsenille lakkoavustusta.

Lakkoavustuksen suuruus

PAMin hallitus on päättänyt maksaa kaikille lakossa oleville PAMin jäsenille lakkoavustusta. Työtaisteluavustus on 100 € (66,40 €)/ työtaisteluvuorokausi, jolta ansionmenetystä on tapahtunut.

Lakkoavustus on veroton 16 euroon asti, jonka jälkeen siitä maksetaan ennakonpidätysprosentti. Näin ollen sadan (100) euron suuruisesta avustuksesta maksetaan jäsenelle 66,40 euroa. Verokorttia ei tarvitse toimittaa PAMiin.

Pitääkö liittoon ilmoittaa osallistuvansa lakkoon?

Saadaksesi lakkoavustuksen sinun pitää ilmoittautua PAMin ohjeiden mukaisesti PAMiin. Lakkoavustuksia maksetaan liittoon kuuluville jäsenille ja maksamisen edellytyksenä on lakkoon ilmoittautuminen. Lopettamistyöt tehdään asiallisesti huolehtien ovien lukituksesta ja muista normaalistikin tehtävistä päättämistöistä.

Miten saan lakkoavustusta?

Lakkoavustus maksetaan vain liittoon kuuluville työntekijöille. Jäsenmaksut pitää olla maksettu, jotta lakkoavustus voidaan maksaa. Maksamisen edellytys on, että ilmoittaudut lakkoon lakkopäivänä ilmoitetulla tavalla. Ilmoittautumislomake avataan pam.fi-sivustolle lakon alkaessa.

Olen muun liiton kuin PAMin jäsen, saanko lakkoavustusta?

PAM maksaa muihin liittoihin järjestäytyneille lakon piiriin kuuluville työntekijöille lakkoavustusta samoin perustein kuin PAMin jäsenille. Lakon alkaessa ilmoittaudu lakkoon ja hae avustusta.

Jos liityn ennen lakon alkua, saanko lakkoavustusta?

Voit hakea lakkoavustusta, jos liityt viimeistään 24.10.2018 joko sähköisellä lomakkeella, puhelimitse 030 100 600 tai paikan päällä aluetoimistossa. Lakkoavustus maksetaan, kun ensimmäinen jäsenmaksu on maksettu. Huomioithan, että kirjallisten, postitse saapuvien liittymislomakkeiden tulee olla liitossa viimeistään 24.10. Liity netissä täällä.

Milloin ilmoittaudun lakkoon?

Voit ilmoittautua lakkoon aikaisintaan ensimmäisenä lakkopäivänä sähköisellä lomakkeella, joka on samalla lakkoavustushakemus. Ilmoittautumislomake avataan pam.fi-sivustolle lakon alkaessa.