Turvallisuusalan työntekijöiden henkilötietojen kerääminen Ylen toimesta herättää kysymyksiä

Iltalehti uutisoi 15.9 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, jossa poliisihallitus määrättiin antamaan Ylen toimittajalle 60 000 vartijan ja järjestyksenvalvojan yhteystiedot. Mukana oli myös väliaikaisen vartijakortin omaavat ja tilapäiset järjestyksenvalvojat.
Ylen toimittaja perusteli tietopyyntöään tarpeella tarkastella yksityisiä turvallisuuspalveluita ja niiden suhdetta lainvalvontaan ja vallankäyttöön Suomessa. Lisäksi aineistosta olisi tarkoitus tarkastella missä määrin vartiointi ja järjestyksenvalvontalupia on myönnetty henkilöille, joilla on läheisiä kytköksiä ääriliikkeisiin.
Turvallisuusalan ammattiliitto pitää tälläisen turvallisuusalan työntekijöiden henkilötietojen massakäsittelyä Ylen toimesta tarpeettomana, vaarallisena ja kyseenalaisena.
Vartijan ja järjestyksenvalvojan tulee esittää pyydettäessä voimassa oleva vartijakortti tai järjestyksenvalvojakortti toimenpiteen kohteelle, ei kaikille sitä kysyville. Tämä rajoitus on Turvallisuusalan ammattiliiton mielestä perusteltu tapa estää alan työntekijöihin työajan ulkopuolella kohdistuvat uhat ja uhkaukset. Koska yksityisen turvallisuusalan edustajat eivät nauti samanlaista lainsuojaa kuin viranomaistoimijat, heidän yksityisyytensä suojaan on suhtauduttava huolellisesti. Joukossa on henkilöitä, jotka huolehtivat ydinvoimaloiden, rahahuollon, sairaaloiden, julkisen liikenteen ja monien muiden yhteiskunnan kannalta kriittisten kohteiden turvallisuudesta. He eivät ole julkisuuden toimijoita ja heidän henkilötietojensa vuotaminen saattaa aiheuttaa vakavia turvallisuusuhkia sekä heille, että heidän läheisilleen.
Työkseen muiden suomalaisten turvallisuudesta huolehtivien ammattilaisten lisäksi erityisesti järjestyksenvalvojina ja tilapäisinä järjestyksenvalvojina toimii laaja joukko vapaaehtoisia eläkeläisiä, perheenäitejä ja -isiä. Kyseessä on vapaaehtoinen talkootoiminta, joka mahdollistaa erilaiset tanssit, tanhut, urheilukilpailut ja muut ihmisten arkea rikastuttavat riennot. Ylen tietopyytö kattaa myös nämä henkilöt.
Turvallisuusalan ammattiliitto kyseenalaistaa latotanssien tilapäisen järjestyksenvalvojan tai nuorten yleisurheilukilpailujen järjestyksenvalvojan taustojen penkomisen mielekkyyden, niin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, kuin ääriliikkeiden yhteyksien selvittämisen osalta. Jos järjestyksenvalvojana kesäisin tanssilavalla toimivan eläkeläisrouvan pojanpoika kuuluu Elokapinaan, pääsekö tuo talkoolainen Ylen uutiseen läheisistä yhteyksistä ääriliikkeisiin?
Turvalllisuusalan ammattiliitto vaatii, että vartijoina ja järjestyksenvalvojina toimivien henkilöiden turvallisuutta ja yksityisyyttä ei uhrata Ylen epämääräisen sensaatiojournalismin alttarille. Jos tämä on mahdotonta, niin kaikkien Ylen työntekijöiden, jotka tätä listaa käsittelevät tulisi läpäistä Suojelupoliisin laaja turvallisuusselvitys, jotta mahdolliset yhteydet ääriliikkeisiin selvitettäisiin.