29.11.2019

Arvokuljetuspalveluita tarjoava CSF Security Oy ei noudata yleissitovaa vartiointialan työehtosopimusta.

Turvallisuusalan ammattiliitto on saanut tietoonsa, että arvokuljetuspalveluita tarjoava CSF Security Oy on tarjonnut työntekijöilleen työsopimuksia, joissa ei noudateta yleissitovan vartiointialan työehtosopimuksen määräyksiä. Hieman paremman tuntipalkan vastineeksi työntekijöille ei esimerkiksi sopimuksen mukaan makseta ylitöitä, vuoronjatkolisiä, hälytyslisiä, eikä ilta,- yö, tai lauantailisiä.

Tietojemme mukaan CSF Security Oy:n tarjoamissa sopimuksissa työntekijää uhkaillaan vuoden palkan suuruisilla vahingonkorvauksilla, jos työntekijät paljastavat yrityksen tietoja ulkopuolisille tahoille. Tämä on tehokas tapa pitää työntekijöiden valitukset aisoissa. CSF Security on kasvanut viime aikoina voimakkaasti erityisesti S-ryhmän arvokuljetusten siirryttyä kilpailutusten jälkeen yrityksen ajettavaksi. Kuinka suurta roolia tämä ilmeinen työehtosopimuksen noudattamatta jättäminen on näytellyt näiden kilpailutusten voitossa? Poljettiinko hintoja työehtojen kustannuksella?

Tästä seuraa väkisinkin myös lisäkysymys: Onko S-ryhmän halpuutus-strategia aiheuttanut niin kovat paineet, että alihankkijoiden ja palveluntuottajien valinnassa ei kiinnitetä enää huomiota lainkaan siihen, millä työehdoilla töitä teetetään? Välittääkö S-ryhmä siitä, onko niitä työehtoja lainkaan?

Turvallisuusalan ammattiliitto on ottanut tehtäväkseen nostaa näkyville ne yritykset, jotka eivät noudata yhteisiä pelisääntöjä. Nämä yritykset kilpailevat epäreilusti ja viime kädessä tämän toiminnan laskun maksavat työntekijät ja yhteisiä pelisääntöjä noudattavat yritykset. Tämä toiminta on kitkettävä työmarkkinoilta. Lisäksi maahamme on pikaisesti saatava lainsäädäntö, joka mahdollistaa ammattiliittojen kanneoikeuden työntekijään kohdistuvissa riistotapauksissa.

Työehtosopimusten tehtävä on taata työntekijälle työnteon minimiehdot. Näitä ehtoja noudattamalla työntekijä voi varmistua siitä, että työntekijä saa hänelle kuuluvat kuuluvat ylityö-, pyhä- ja muut haittakorvaukset. Työehtosopimuksen yksi tehtävä on myös taata reilu kilpailu eri yritysten välille. Jos joku yritys ei noudata yhteisiä pelisääntöjä, se saa huomattavaa kilpailuetua ja repii voittonsa suoraan työntekijän selkänahasta. Usein tämä toiminta naamioidaan siten, että työntekijälle luvataan maksaa ”jalomielisesti” hitusen parempaa tuntipalkkaa. Vastineena sitten työntekijälle ei esimerkiksi makseta noita ylempänä mainittuja lisiä, tai muut työnteon ehdot ovat työntekijälle tappiollisia verrattuna työehtosopimusta noudattaviin yrityksiin.

Turvallisuusalan ammattiliitto ry:n hallitus

Lisätietoja tarvittaessa:

Sami Kymäläinen

Puh: 0505258380