TIEDOTTEET 

Jäseneksi

Turvallisuusalan ammattiliittoon voivat liittyä yksityisellä turvallisuusalalla työssä olevat henkilöt. Jäsenyys ammattiliitossa on osoitus ammattiylpeydestä, halusta viedä alan työehtoja eteenpäin sekä siitä että olet kiinnostunut omista oikeuksistasi työelämässä.

Jäsenenä liityt samalla paikallisen ammattiosaston sekä Palvelualojen ammattiliiton (PAM) ja työttömyyskassan jäseneksi. Jäsenyys tulee voimaan aikaisintaan siitä päivästä lähtien kun jäsenhakemus on kirjattu PAMin toimistolla. Liityminen on mahdollista kirjallisesti tai sähköisesti PAMin jäsensopimuslomakkeella.

Yleisin ja helpoin tapa jäsenmaksujen maksamiseen on suoraan palkasta. Tällöin työnantaja tilittää jäsenmaksun suoraan liitolle eikä työntekijän tarvitse huolehtia laskutuksesta. Liittymislomake lähetetään aina ensimmäiseksi liitolle. Lisää jäsenyydestä ja liittymisestä voit kysyä työpaikkasi luottamusmieheltä tai PAMin jäsenneuvonnasta numerosta 030 100 600.

Sähköinen liittymislomake.

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.