30.4.2021

Suutarin lapsella ei ole kenkiä

Suutarin lapsella ei ole kenkiä- PAMin toiminta henkilöstöään koskevissa yhteistoimintaneuvotteluissa herättää vakavia kysymyksiä jäsenistössä.

PAMin henkilöstö marssi vappuaattona ulos toimipaikoiltaan protestina työnantajan toiminnalle käynnissä olevien yt-neuvottelujen tiimoilta. Vähennys- ja sopeutustarve neuvotteluissa koskee pahimmillaan miltei viidesosaa liiton henkilöstöstä. Toteutuessaan vähennykset tulevat vaikuttamaan radikaalisti liiton mahdollisuuksiin toimia täysipainoisesti jäsentensä edun valvojina.

Neuvotteluja on perusteltu jatkuvasti pienenevällä jäsenmäärällä ja jäsenmaksuilla. PAMin taloudellinen tilanne on kuitenkin vakaa ja lakkokassassa oleva omaisuus on miltei kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana. Henkilöstön esitykset muista sopeutustoimista tai mahdollisten vähennysten toteuttamisesta esimerkiksi eläkejärjestelyin siirtymäajan puitteissa on ohitettu täysin. Tuntuu siltä, että PAM on unohtanut olevansa työntekijä- , eikä työnantajaorganisaatio.

Turvallisuusalan ammattiliitto edellyttää sekä itseltään, että yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista jatkuvasti parempaan edunvalvontaan. PAM sahaa kohtalokkaasti omaa oksaansa, jos se vähentää jäsenistöä palvelevaa henkilöstöään mistään päin Suomea. Ammattiliikkeen ydintoimintaa ei tule murentaa hätäisten ja jäsenten etua vahingoittavien päätösten seurauksena. Tämä tie johtaa jatkuvan heikkenemisen kurimukseen, josta ei ole ulospääsyä.

Turvallisuusalan ammattiliitto vaatii, että käynnissä olevissa PAMin henkilöstön yt-neuvotteluissa kuunnellaan aidosti henkilöstön näkökulmia. Neuvotteluissa on haettava ratkaisu, joka ei heikennä millään tavalla jäsenistölle tarjottavia palveluita niiden laadun tai saatavuuden osalta. Mahdolliset säästöt tulee hakea muualta kuin jäsenten asioita hoitavasta henkilöstöstä.

Yt-neuvotteluiden valvominen on viime kädessä PAMin hallituksen tehtävä. Turvallisuusalan ammattiliitto vaatii, että PAMin hallitus korostaa toiminnassaan ja päätöksissään jäsenistönsä etua ja inhimillistä henkilöstöpolitiikkaa. Kyseessä on koko uskottavan ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuus ja tehtyjen päätösten tulee valaa uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen niin jäsenistön keskuudessa, kuin PAMin sisälläkin.

Turvallisuusalan ammattiliito ry

Hallitus

Lisätietoja:

Arttu Korhonen, Puheenjohtaja

050 3503538 /  arttu.korhonen@turvallisuusala.fi

Sami Kymäläinen, Tiedottaja

050 5258380 /  sami.kymalainen@turvallisuusala.fi