11.5.2020

Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut

Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat torstaina useiden asioiden ollessa vielä auki. Neuvotteluissa käsiteltiin osapuolten eri näkemyksiä tes-kirjauksien suhteen.

Turvallisuusalan ammattiliitto valmistautui neuvotteluihin haastavassa tilanteessa tavoitteenaan neuvottelutulos, jolla pidetään huoli erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä toimivien työntekijöiden toimeentulosta, turvallisuudesta, sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta. Tavoitteisiin haettiin selkänojaa jäsenistöltä muun muassa erillisen kyselyn avulla. Kyselystä saaduilla vastauksilla on suuri merkitys tes-tavoitteiden muodostumisessa.

Tavoitteitamme neuvottelupöydässä ovat yleisen tason mukaisen palkankorotuksen ja kiky-tuntien poistamisen lisäksi

– Isyysvapaan pidentäminen 18 arkipäivään
– Alle 12 –vuotiaan sairaan lapsen hoito-oikeus
– Työtapaturman sattuessa palkallisen jakson pituus vähintään 4 viikkoa työsuhteen kestosta riippumatta.
– TES 24§ Taso IV järjestyksenvalvonta erityiskohteessa, esitetään sanan Helsinki poistoa järjestyksenvalvonnasta kaukorautatieasemilla tai julkisissa kulkuneuvoissa.
– TES 31§/Työvuoron pidennys ja hälytystyö. Selvennys kohtiin 1 ja 2: Poistetaan sanat ”vähintään” ja ”yli”.

Lisäksi tulee ottaa huomioon uuden työaikalain asettamat muutokset vuorokausilepoon, viikoittaiseen vapaa-aikaan, perättäisten yötyövuorojen määrään ja työajan enimmäismäärän tarkastelujaksoon. Viime kierroksella sovittu vuosilomapalkka-työryhmän työ tulee myös saattaa päätökseen ennen uuden sopimuksen tekemistä.

Työnantajapuoli suhtautui näihin kohtuullisiin esityksiin erittäin nihkeästi, joten neuvotteluissa ei edistytty merkittävästi. Toivotaan että asiat etenevät jatkossa sujuvammin ja pääsemme pois sopimuksettomasta tilasta jatkamaan suomalaisten turvallisuuden ylläpitämistä.