10.11.2017

TURVALLISUUSALAN AMMATTILIITTO RY.

Turvallisuusalan ammattiliitto Ry: n valtuusto kokoontui Tampereella 10.11.17.

Valtuusto oli yksimielinen siitä, että tulevissa vartiointialan työehtosopimus neuvotteluissa lähtökohtana tulee olla prosenttiperusteiset palkankorotukset. Valtuusto oli myös yksimielinen siitä, että osa palkankorotuksista tulisi voida sopia paikallisesti, yritysten erilaisista tarpeista johtuen.

Tavoitteena tulee olla myös mahdollisimman pitkä sopimuskausi. Valtuusto katsoi, että tällä voimme turvata alan ansiokehityksen sekä saamme rakennettua alalle oikeudenmukaista palkkapolitiikkaa.

Tampereella 10.11.2017

Arttu Korhonen
puheenjohtaja

Toni Lindgren
sihteeri