Turvallisuusalan ammattiliitto ry piti sääntömääräisen valtuuston kevätkokouksen 26-28.4.2016. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi myös varapuheenjohtajan ja sihteerin valinnat, hallitustehtävät jättäneiden Toni Lindgrenin ja Marko Lähdesniemen korvaamiseksi.

Varapuheenjohtajaksi valtuustossa valittiin Arttu Korhonen, os. 653 Kaakkois-Suomen vartijat ry:stä.
Sihteeriksi valittiin Jari Blomqvist Turvallisuusalan Uudenmaan ammattiosasto ry os. 652:sta.

Turvan hallituksessa on jäseniä osastoista 652, 653, 658 ja 660. Yli puolet osastoista on siis edustettuna hallituksen kokoonpanossa.

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.