Rahankäsittelyn TES

 

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Loomis Suomi Oy ovat sopineet Loomis Suomi Oy:n työntekijöiden työehtojen osalta seuraavaa:

Sopimuskausi 1.12.2008 – 31.3.2010

1.12.2008 – 28.2.2009 välisenä aikana noudatetaan Rahankäsittelypalvelut -alan 30.11.2008 asti voimassa ollutta työehtosopimusta kaikilta osin, kuitenkin niin, että verovapaiden matkakustannusten korvausten osalta noudatetaan 1.1.2009 alkaen silloin voimassa olevia verohallituksen päätöksen mukaisia korvauksia.

1.3.2009 alkaen sovelletaan Palvelualojen Toimialaliitto ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välistä 1.3.2008 – 31.3.2010 voimassa olevaa vartiointialan työehtosopimusta seuraavin poikkeuksin:
- Verovapaiden matkakustannusten korvauksissa noudatetaan Rahankäsittelypalvelut – alan työehtosopimuksessa (1.10.2007 – 30.11.2008) määriteltyjä ehtoja 31.3.2010 saakka.
- Palkanmaksun osalta noudatetaan yrityksen nykyistä käytäntöä. Palkanmaksusta voidaan sopia toisin pääluottamusmiehen kanssa.
- 1.3.2009 – 31.3.2010 välisenä aikana noudatetaan jaksotyöaikaa koskevia määräyksiä.

Palkat ja palkankorotukset:

- Siirtyminen uuden työehtosopimuksen piiriin toteutetaan siten, että kenenkään työntekijän palkka (tunti- tai kuukausipalkka) henkilökohtaisine lisineen ei laske.
- Työn kannustavuuden kehittämiseen varattu 1,5 %:n lisän 1/6 osa (tammi-helmikuu 2009) maksetaan kertakorvauksena paikallisesti sovittavalla tavalla 31.1.2009 mennessä.
- Kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.3.2009 alkaen vartiointialan työehtosopimuksen mukaisesti, ja samalla otetaan käyttöön vartiointialan työehtosopimuksen mukaiset taulukkopalkat.
- Tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkoja korotetaan; 1.3.2009 60 senttiä/tunti pääkaupunkiseudulla 53 senttiä/tunti muu Suomi 1.1.2010 otetaan käyttöön vartiointialan työehtosopimuksen mukaiset taulukkopalkat
- Rahankäsittelytehtävissä toimivien kesätyöntekijöiden palkkauksen osalta noudatetaan vartiointialan työehtosopimuksen 25§ 2 momenttia.

Loomis Suomi Oy
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.