Kaupan & Turvan edunvalvonnan yhteistyö

 

 

Turvallisuusalan ammattiliitto Ry kutsui kaupanalan osastot 001, 003, 004 ja 069, 25.5.2015 pidettyyn edunvalvonnan yhteistyöpalaveriin, jonka aiheena oli mm. vartijoilla teetettävät oheistyöt joilla viedään tunteja pois kaupanalan työntekijöiltä. 

Tapaamisessa keskusteltiin yhdistelmätehtävien ongelmista ja keinoista millä näiden ongelmien syntymistä voitaisiin ehkäistä ja kuinka edunvalvonta toteutuu silloin, kun työtehtäviä teetetään kahden eri TESsin piirissä. Ongelmaksi koettiin mm. se, että edunvalvojat eivät voi tulkita kuin oman alansa työehtoja jolloin käytännössä jäsenistön etuja ei kokonaisuudessaan pysty valvomaan kukaan, koska myöskään tiedonsaantioikeus ei voi täysin toteutua joka tilanteessa. 

Yhdessä kaupanalan osastoja edustaneiden kanssa sovimme, että tiedotamme jatkossa toisiamme aktiivisemmin, kun saamme tietoa ko. kaltaisten tehtävien käyttöönotosta ja ongelmista mitä yhdistelmätehtävien hoitamisessa on havaittu. Näin asiaan voidaan reagoidan nopeammin työpaikoilla ja varmentua mm. lisätuntien tarjoamisvelvoitteen toteutumisesta.

Laadimme myös aiheesta esityksen PAMin tavoiteohjelmaan. Esitys käsitellään liittokokouksessa 1-3.6.2015 jolloin se myös julkaistaan Turvan nettisivuilla.

Turvaa ja osastoja tilaisuudessa edustivat PJ Markku Sojakka, VaraPJ Toni Lindgren, Tiedottaja Mika Laitinen sekä PLM Kalle Kyröhonka.

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.