EK irtisanoo sopimuksiaEK irtisanoo keskusjärjestösopimuksia 

https://www.pam.fi/uutiset/2017/02/ekn-paatos-sytyttaa-tyomarkkinasodan.html

Turvallisuusalan ammattiliitto on pyytänyt asiaan liittyen lausuntoa PAMista ja tiedotamme asiasta lisää heti, kun saamme tiedon miten tämä tulee vaikuttamaan meidän alaamme. Vaikutusten arviointiin voi kuitenkin mennä jonkin aikaa, koska EK:n päätös vaikuttaa satoihin tuhansiin työntekijöihin. 

Turvallisuusalan ammattiliitto paheksuu EK:n ratkaisua. Tämän kaltaiset ratkaisut eivät missään nimessä edes auta lisäämään paikallista sopimista, jota nimenomaan työnantaja puoli on perään kuuluttanut useaan otteeseen.

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.