Morjens!

 

Nyt on tullut aika siirtyä syrjään ja antaa muiden viedä Turvallisuusalan ammattiliittoa eteenpäin.  Joudun tehtävieni muuttuessa luopumaan nykyisistä tehtävistä liitossa.  Olen saanut toimia melko pitkään puheenjohtajana ja siitä nöyrä kiitos kaikille jotka ovat takanani olleet rakentamassa Turvaa, ammattiosastoa ja yhteistyötä Palvelualojen ammattiliiton kanssa. Tie on ollut ajoittain kivinen mutta eteenpäinkin on päästy.

Työ ei ole kuitenkaan tehty. Paljon on vielä tehtävää osasto-, ja liittotasolla. Jäsenkehitys ei ole ollut sillä tasolla kuin pitäisi olla. Palvelualoilla työttömyys ja osa-aikaisuus ovat selvästi viimeaikoina lisääntyneet ja yhä useampi joutuu tekemään useammalle työnantajalle töitä saadakseen edes kohtuullisen ansiotason.

Nykyisillä järjestäytymisasteilla ei ole pystytty työmarkkinoihin vaikuttamaan riittävästi. Nykyinen järjestäytymisaste vaikeuttaa pääsyä vaikuttamaan aidosti mm. ansiotason kehittymiseen.

Maamme päättäjät ovat tekemässä leikkauksia jotka erityisesti vaikuttavat matalapalkkaisilla palvelualoilla. Nämä erilaiset vähennykset ja leikkaukset lisäävät paineita kasvamassa määrin ja keinoja arkipäivästä selviämiseen joudutaan etsimään yhä enemmän. Kaiken tämän keskellä sosiaalinen elämä kärsii ja yhteinen aika perheen parissa vähenee.

Lopuksi haluan todeta, että olen saanut olla tekemässä AY - liikkeessä töitä ihmisten kanssa jotka ovat mukana isolla sydämellä. Toivon, että jatkossakin jaksetaan uskoa tulevaisuuteen ja kehitetään vahvaa järjestelmää ketään unohtamatta.

 

Hyvää syksyä kaikille!

 

Markku Sojakka

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.