PAM korvaa YTK:n jäsenmaksun


Palvelualojen ammattiliitto PAM Ry ilmoittaa korvaavansa YTK:sta PAMiin siirtyvälle loppuvuoden ytk:n jäsenmaksun mitä YTK ei palauta.

Jos siirryt PAMiin ja palvelualojen työttömyyskassaan YTK:sta, saat YTK:n loppuvuoden jäsenmaksun takaisin. PAM korvaa sen siirtyville jäsenille toukokuun alusta. Käytäntö on voimassa tämän vuoden loppuun saakka.
PAMin tiedotteesta 30.4.2015

Myös muut ammattiliitot ovat tehneet vastaavanlaisia päätöksiä tämän vuoden aikana. Mm. Suomen elintarviketyöläisten liitto SEL Ry ilmoitti vastaavasta käytännöstä jo helmikuussa. Tällä toiminnalla on tarkoitus rohkaista liiton jäsenyydestä kiinnostuneita siirtymään oman alansa ammattiliiton jäseneksi ilman, että menettävät YTK:n jäsenmaksun.

Koko uutinen on luettavissa PAMin nettisivuilla. Uutisen lopussa on myös suoralinkki liittymislomakkeeseen.

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.