Tulosta

Turvallisuusalan lait kirjoittaa nyt Securitaksen entinen pomo

Securitaksen hallintopäällikkö Timo Kerttula on nimitetty Sisäasiainministeriön poliisiosaston lainsäädäntöyksikköön ylitarkastajaksi 1.11. 2011 alkaen. Nimitys koskettaa yksityistä turvallisuusalaa, koska viran toimenkuvaan liittyy turvallisuusalaan liittyvän lainsäädännön valmistelu:

Ylitarkastajan pääasiallinen tehtävä on poliisin toimialaan liittyvä säädösvalmistelu,erityisesti yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä turvallisuusalaan liittyvän lainsäädännön valmistelu. Ylitarkastaja avustaa poliisiosaston säädösvalmistelun ohjauksessa, kehittämisessä ja yhteensovittamisessa. Lisäksi ylitarkastajalle kuuluu poliisiosaston valmisteluvastuulla oleviin poliisiosastolta pyydettyihin lausuntoihin vastaaminen sekä oikeudellinen neuvonta.

Kerttula väitteli lähes tasan vuosi sitten (24.9.2010) oikeustieteen tohtoriksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Vartijat ja järjestyksenvalvojat julkisen vallan käyttäjinä”. Hän on myös yksi teoksen ”Vartijan ja järjestyksenvalvojan oikeusasema” (2008) kirjoittajista. Ennen siirtymistään Securitaksen palvelukseen Kerttula toimi lehtorina Laurea-ammattikorkeakoulussa.

Kerttulan tehtäväksi tullee yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainsäädäntöhankkeen toisen osan valmistelu. Lopullisesti lakiteksti hyväksytään aina eduskunnassa. On kuitenkin mielenkiintoista minkälaisen kädenjäljen tuleva virkamies alaa säätelevään lainsäädäntöön jättää.  Jokin viite voidaan löytää siitä että, Vartijan ja järjestyksenvalvojan oikeusasema - teoksessa kerrotaan (sivu 71), että vartija voisi viedä kiinniotetun henkilön poliisiasemalle. Tähän asti vahvasti alan lainsäädännön laatimistyössä mukana ollut ylikomisario Vesa Ellonenhan on ollut asiasta eri mieltä. (Päivitetty 29.9.: viitattu sivu.)

Tapani Tompuri